• 45 minut45 minut

Ryba rybie nierówna, czyli rzecz o rodzajach ryb bałtyckich

Ryby są ogniwem potężnego łańcucha pokarmowego Morza Bałtyckiego, którego częścią są też ludzie. Z lekcji dowiemy się, jak ważna jest równowaga w tym ekosystemie  oraz w jaki sposób możemy zadbać o zasoby ryb bałtyckich.

Ryba rybie nierówna, czyli rzecz o rodzajach ryb bałtyckich

Cele lekcji

Wiadomości - uczeń

 • potrafi wymienić elementy łańcucha pokarmowego Morza Bałtyckiego,
 • zna miejsce człowieka i ryb w łańcuchu pokarmowym,
 • wie, w jaki sposób należy chronić ryby.

 

Umiejętności - uczeń

 • zna gatunki ryb bałtyckich,
 • zna sposoby ochrony ryb bałtyckich,
 • wie, jakie certyfikaty dbają o zrównoważony rozwój ryb bałtyckich.

 

Postawy - uczeń

 • rozumie powagę problemu ochrony ryb Bałtyckich,
 • ma świadomość przewagi produktów lokalnych nad importowanymi,
 • wybiera ryby ze zrównoważonych połowów.

Pojęcia kluczowe

 • fitobentos
 • fitoplankton
 • ekosystem
 • awifauna

 

Forma pracy

 • indywidualna (edukacja domowa),
 • grupowa (zajęcia w klasie).

 

Materiały pomocnicze

 • dyplom po zakończeniu zajęć.
Ciasteczka
Ciasteczka

W celu poprawy działania strony korzystamy z ciasteczek. Zakładamy, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, opuść naszą stronę.

Więcej