• 45 minut45 minut

Morze Bałtyckie i jego zasoby

Poznajemy historię Bałtyku i skarby, które skrywa w swoich głębinach. O tym, jakie zasoby czerpiemy z Morza Bałtyckiego dowiemy się podczas pierwszej lekcji. 

Morze Bałtyckie i jego zasoby

Cele lekcji

Wiadomości - uczeń

 • zna historię powstania Morza Bałtyckiego,
 • wie, jakie zasoby czerpiemy z Bałtyku,
 • jest świadom różnych form transportu związanych z Morzem Bałtyckim.

 

Umiejętności - uczeń

 • potrafi wskazać odnawialne źródła energii, wykorzystywane na terenie Morza Bałtyckiego,
 • wie, jakie zasoby mineralne skrywa dno Bałtyku,
 • potrafi rozpoznać najczystsze kąpieliska nad Bałtykiem.

 

Postawy - uczeń

 • szanuje zasoby Morza Bałtyckiego
 • jest świadom, że eksploatacja zasobów Bałtyku powinna odbywać się w sposób zrównoważony
 • ceni walory wypoczynku nad morzem

Pojęcia kluczowe

 •  
 • bursztyn,
 • gaz ziemny i ropa naftowa,
 • kruszywa i minerały ciężkie,
 • zasoby odnawialne,
 • błękitna flaga.

 

 •  

Forma pracy

 • indywidualna (edukacja domowa),
 • grupowa (zajęcia w klasie).

 

Materiały pomocnicze

 • dyplom po zakończeniu zajęć.
Ciasteczka
Ciasteczka

W celu poprawy działania strony korzystamy z ciasteczek. Zakładamy, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, opuść naszą stronę.

Więcej