• 45 minut45 minut

Poznaj mieszkańców Bałtyku

Posejdon zaprasza do podwodnego królestwa. Dzięki niemu poznasz ryby bałtyckie oraz ich wyjątkowe zwyczaje.

Poznaj mieszkańców Bałtyku

Cele lekcji

Wiadomości - uczeń

 • wie, które ryby żyją w Bałtyku,
 • wie, jaką funkcję pełnią skrzela, łuski oraz płetwy,
 • zna cechy charakterystyczne najważniejszych gatunków ryb bałtyckich.

 

Umiejętności - uczeń

 • potrafi wymienić ryby bałtyckie,
 • potrafi wyjaśnić zasadę poruszania się ryb,
 • potrafi wyjaśnić, jak oddycha ryba.

 

Postawy - uczeń

 • rozróżnia pojęcie ryby żyjącej w naturalnych zbiornikach oraz ryby hodowlanej,
 • wie, że należy dbać o to, by zasoby ryb bałtyckich mogły się odradzać.

Pojęcia kluczowe

 • ryby bałtyckie,
 • budowa ryby,
 • ryby słodkowodone,
 • ryby dwuśrodowiskowe,
 • ławica.

 

Forma pracy

 • indywidualna (edukacja domowa),
 • grupowa (zajęcia w klasie).

 

Materiały pomocnicze

 • dyplom po zakończeniu zajęć.
Ciasteczka
Ciasteczka

W celu poprawy działania strony korzystamy z ciasteczek. Zakładamy, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, opuść naszą stronę.

Więcej